Nederlandsspoel-axminster:spool axminster (de)
Fransaxminster à bobines:Axminster à bobines(m) (l')
DuitsSpulen-Axminster (der)
Engelsspool Axminster:spool axminster:royal Axminster:royal axminster