Nederlandsschuimbreker:het antischuimmiddel:het anti-schuimmiddel (de)
Fransagent anti-mousse(m) (l')
DuitsAntischaummittel:Schaumverhütungsmittel (das)
Engelsfoam inhibitor:anti-foaming agent:defoaming agent