Nederlandspersoneel (het)
Franspersonnel (le)
DuitsBelegschaft (die)
Engelspersonnel:staff:employees:hands