Nederlandsbedieningspaneel (het)
Franspanneau de commande (le)
DuitsSteueranlage (die)
Engelsoperating panel:control panel