Nederlandsajour:eyelet
Fransajouré
DuitsAjour
Engelsopen work:ajour:eyelet