Sluiten

EEN DAG OPLEIDING

Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met medewerkers die te maken krijgen met kanker - hetzij omdat ze zelf de diagnose kanker krijgen, hetzij als mantelzorger.
Als werkgever maak je het verschil !
In deze opleiding krijg je informatie en concrete tips & tools over:
 • Kanker, behandelingen en de mogelijke impact op het functioneren op de werkvloer van je medewerker en het team.
 • Hoe je vanuit "crisis" ook "groei" kan bewerkstelligen.
 • Wat belangrijk is voor een succesvolle werkhervatting ?
 • En hoe je dit verankert in je personeels- / preventiebeleid.
Deze opleiding kadert in de sectorale inspanningen ter bevordering van werkbaar werk.

DOELGROEP

HR-medewerkers.
 • Interne preventie & vertrouwenspersonen.
 • Leidinggevenden.

PROGRAMMA

Vanuit een Kankerperspectief gaan we stapsgewijs op zoek naar hoe je een succesvol re-integratiebeleid kan realiseren voor elke werknemer. Dit doen we door pro-actief in te zetten op het personeels- en preventiebeleid.
 • Wat is kanker, soorten en mogelijke behandelingen ?
 • Hoe breng je de impact op werknemer en werkvloer in kaart ?
 • Een succesvolle werkhervatting = erkennen van het belang van re-integratie. We verkennen de meerwaarde van re-integratie, in ruime zin, voor het bedrijf.
 • Het proces van re-integratie: op bedrijfs- en individueel niveau:
  • Bedrijfsniveau: concrete aanpak en raakvlakken wettelijk verplichtingen.
  • Individueel niveau: de diagnose, uitval en werkhervatting. Dit benaderen we vanuit perspectief van kanker maar de tips en tools zijn inzetbaar bij elke werkhervatting na langdurige afwezigheid door ziekte.
   • In kaart brengen van de betrokken actoren en hun rol.
   • Stilstaan bij het wettelijke kader van individuele re-integratie.
   • Zicht krijgen op de mogelijkheden en aandachtspunten.
   • "Pendel van bekwaamheid & kwetsbaarheid".
   • Matching volgens de 5 A’s psychosociaal welzijn.
   • Een concreet, dynamisch re-integratieplan omvat….
   • En daarna ? Wat als werkhervatting niet lukt/mogelijk is ?
   • Wat als de werknemer hervalt of sterft ?

  Deze opleiding kan vervolgd worden door een kosteloze consultancy op uw werkvloer.


 •  

  PRAKTISCH

  BegeleidingEls Ghesquiere - FeGOB


  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.

  Cursusverantwoordelijke
  Jan De Schepper - 09 222 26 14 -

  Gratis voor textielwerknemers
  PC120 en 214
  Andere deelnemers
  € 200 per deelnemer
  KMO portefeuille
  Lunch inbegrepen
  HOU ME OP DE HOOGTE